Dumating sa tagpo na hindi ko na alam ang aking gagawin maliban sa paghinga ng malalim. Parang reset lang, titingala ako sa langit at muling magpapasalamat na kung mayroon pang oras ay gagawa ako ng bagay na ikakalogod ng Manlilikha. Kung wala na akong maalala ay hihingi parin ako ng tawad at tatanaw kung saan ang daan ay tuwid. Pagibig? Ano nga ba ito? Napakasarap naman maramdaman ng pagibig. Tumitibok ang puso ko dahil sa pagibig kaya salamat sa nakakarinig at nakaka alam ng tibok ng puso ko. Sino ng aba ako? At hihinga na naman ako ng malalim…

By | 2017-11-09T13:39:24+00:00 November 9th, 2017|Categories: Uncategorized|Comments Off on Huminga ako ng malalim

About the Author: