I will always drive carefully and safely

To drive safely does not mean your safe because others on the road can cause accident with you. I’ve been a slave of this mindset for a very long time. It became my reality and belief as it happens to others. Last November 18, 2017, the unexpected event happened at merging traffic where a brand new [...]

By | 2017-11-27T09:27:56+00:00 November 27th, 2017|Categories: Uncategorized|Comments Off on I will always drive carefully and safely

Huminga ako ng malalim

Dumating sa tagpo na hindi ko na alam ang aking gagawin maliban sa paghinga ng malalim. Parang reset lang, titingala ako sa langit at muling magpapasalamat na kung mayroon pang oras ay gagawa ako ng bagay na ikakalogod ng Manlilikha. Kung wala na akong maalala ay hihingi parin ako ng tawad at tatanaw kung saan [...]

By | 2017-11-09T13:39:24+00:00 November 9th, 2017|Categories: Uncategorized|Comments Off on Huminga ako ng malalim