Congratulation 2017 Graduates

Very inspiring, it is very inspiring to see them on marching on stage, mention their names and being acknowledge. Congratulation to all graduates and most specially to my midwifery friends who made my school year filled with lots of good memories to remember. Congratulation graduates! I am sure that I will will you after this [...]

By | 2017-04-19T07:26:09+00:00 April 19th, 2017|Categories: Uncategorized|Comments Off on Congratulation 2017 Graduates

kwento sa ilalim ng buwan

Ihayag mo sa akin sa ilalim ng buwan At wag mong ikubli ang nararamdaman Wag manatiling tala na abot tanaw lang Mabuti pang iluha ang pagibig na nagkulang. O bangitin mo sa akin kasabay ng hangin Na kahit malamig ay nagaalab ang damdamin Sa hikbi at bulong ng pusong naalipin Halina’t tahan na sa yakap [...]

By | 2017-04-10T10:21:56+00:00 April 10th, 2017|Categories: Uncategorized|Comments Off on kwento sa ilalim ng buwan

Rules of inference – Modus Ponens ( Discrete Math 1 )

Modus ponens is one of my favorite in the rules of inference. I submitted this A4 size poster to my prof in discrete math 1 subject. In propositional logic, modus ponendo ponens (Latin for "the way that affirms by affirming"; generally abbreviated to MP or modus ponens) or implication elimination is a rule of inference. [...]

By | 2017-04-01T09:21:19+00:00 April 1st, 2017|Categories: Uncategorized|Comments Off on Rules of inference – Modus Ponens ( Discrete Math 1 )